TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Angliýada futbol duşuşyklarynyň ykbaly

Angliýanyñ Premýer ligasynyñ toparlary anna güni nobatdaky sanly wideokonferensiýa maslahatyny geçirer. Maslahatda çempionatdaky arakesmäniñ yzyny dowam etdiriljek wagtyny belli ederler.

“Goal.com” saýtynyñ habar bermegine görä, çempionat 8-nji iýunda başlap, iýulda tamamlanyp bilner.

Angliýanyñ futbol toparlary 18-nji maýda doly derejede türgenleşik işlerine başlamagyna garaşylýar we geçirilmek meýilleşdirilýän oýunlar tomaşaçysyz geçiriler.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Özbegistana suwuklandyrylan gaz kömegini berer

Türkmenistan-Özbegistan: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Teswirle