Änewde täze metjidiň gurluşygyna badalga berildi

Şu gün — 24-nji iýunda Änew şäherinde täze metjidiň we onuň ýanynda sadaka bermek üçin niýetlenen jaýyň gurluşygyna badalga berildi. Şu mynasybetli geçirilen dabara welaýatymyzyň ähli ýerinden il sylagly ýaşulular, din wekilleri, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri hem-de gurluşykçy hünärmenler gatnaşdy. Bu barada “Ahal durmuşy” gazetiniň elektron neşirinde habar berilýär. “Bagabat” şypahanasyna … Continue reading Änewde täze metjidiň gurluşygyna badalga berildi