TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Amerikan futbol oýunçysy Bobbi Mitçell aradan çykdy

Waşingtonyň «Redskin» amerikan futbol toparynyň ilkinji gara oýunçysy Bobbi Mitçell 84 ýaşynda aradan çykdy. Ol bu futbol toparyna 1962-nji ýylda düzümine kabul edilýär, gysga wagtyň içinde toparyň iň naýbaşy oýunçylarynyň birine öwrülýär. Ol ömrüni amerikan sportuna bagyşlan türgenleriň hatarynda tanalýar. Ol birnäçe halkara bäsleşiklere gatnaşyp, dünýäniň abraýly baýraklaryna eýe bolmagy başardy. «Bobby ezber oýunçy, zehinli her bir adam üçin dogruçyl ynsan» — diýip, tälimçi Dewid Beýker belläp geçýär.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle