DÜNÝÄ

Amerikada Talyp haky bilen bilim alyň!

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan habar berilişine görä, ýörite maksatnamalar arkaly Siz dünýäniň bilim boýunça iň ösen ýurtlarynda bilim almak mümkinçiligine eýe bolup bilersiňiz! www.atavatan-turkmenistan.com  saýty häzirki dowam edýän maksatnamalary Size ýetirýär.

 

Fulbright maksatnamasy üçin resminamalar 6 Dekabr 2019 senesine çenli kabul edilýär. Global UGRAD boýunça 31 Dekabr 2019 senesine çenli ýüz tutup bilersiňiz.  Uniwersitetiň mugallymlary üçin ýörite maksatnama bolsa 18 Ýanwar 2020 senesine çenli resminamalary kabul edýär.  Orta mektep mugallymlary üçin maksatnama üçin hem bu sene  18 Ýanwar 2020 diýlip bellenen. Uniwersitet talyplary üçin maksatnama bolsa 15 ýanwar 2020 senesine çenli açyk.

 

Bu maksatnamalar boýunça soraglaryňyzy AshgabatEducation@state.gov salgysyndan sorap bilersiňiz!

 

Maksatnamalar boýunça linkleri Size ýetirýäris.

 

Fulbright Scholar Program – https://tm.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/fulbright-program-researchers/

 

Global UGRAD – http://tm.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/global-ugrad/

 

Study of the United States Institutes for Scholars (university teachers and others) – https://tm.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/susi-scholars-educators/ DEADLINE:

 

Study of the United States Institutes for Secondary Educators (high school teachers and Ministry of Education or National Institute of Education representatives) https://tm.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/susi-secondary-educators/

 

Study of the United States Institutes for Students https://tm.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/susi-for-students/

 

 

 

 

 

 

Mahabat

Okuw resminamalaryň terjimesi üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

Makul Hyzmat  Terjime Merkezi

Aşgabat Ofis

+993 63 78 96 73

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. Kat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon  : + 993 12 96 48 55

Türkmenabat Ofis

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

 

Ýene-de okaň

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler

Türkmenistan Adalatçysynyň Gruziýa sapary

Dubaýda СOP-28 halkara maslahaty başlaýar

Ata Watan Eserleri