TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Alymlar gepleşikde koronowirus ýokuşmagyna baha berdiler

Singapuryň Milli uniwersitetiniň alymlary COVID-19 bilen kesellenen bölejikleriň diňe üsgülewük ýa-da asgyrmak arkaly geçip biljekdigini anykladylar.

Mundan öň bolsa käbir hünärmenler koronawirusyň hatda gürleşilýän wagtynda hem ýokaşyp biljekdigini çaklapdylar.
«The Straits Times» gazetiniň ýazmagyna görä, professor Pol Tambaýa dem almak, gürlemek we aýdym aýtmak döwründe kiçijik bölejikleriň emele gelýändigini düşündirdi, olaryň ölçegi iň ýokary bäş mikrometre ýetýär. Bu elementler uly bölejiklere seredende köpräk wirus komponentlerini öz içine alýar.

Professor Kristin Kolemanyň goşmaça belleýşi ýaly, gürleşilýärkä käbir näsaglar koronawirusyň howply bölejiklerini ýaýradýarlar. Alymyň sözlerine görä, bu gürrüňdeşlik wagtynda sesiň biygtyýar artmagy bilen baglanyşykly.

Howandarlyga mätäç çagalara operasiýa bejergileri üçin serişde goýberiler

 

 

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle