Alymlar Antarktidanyň aşagynda täze durmuşy tapdylar

98 göterim buz bilen örtülen Antarktidada täze durmuş ýüze çykaryldy. Yklymyň uly bölegini öz içine alýan buz gatlagynyň aşagynda ylmy-barlag işlerini geçiren alymlar 200 metr çuňlukda 77-den gowrak görnüşi tapandyklaryny habar berdiler. Germaniýadaky Alfred Wegener instituty tarapyndan geçirilen täze gözleg materigiň buz bilen örtülen sebitinde ýaşaýyş alamatlaryny ýüze çykardy. Esasy … Continue reading Alymlar Antarktidanyň aşagynda täze durmuşy tapdylar