TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär

Halkyň arasynda “Jygyllyk diýlip hem bilinýän «Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň sahypasynda ýerleşdirilen bildirişde aýdylýar.  Nygtalşy ýaly, arassaçylyk, zyýansyzlandyryş we öňüni alyş çärelerini geçirmek maksady bilen, 2020-nji ýylyň 13-nji iýulyndan başlap, Aşgabat şäherindäki «Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär.

beýleki habarlar

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi: Maska dakmak we howpsuz aralygy saklamak

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Пресс-Релиз :Коронавирус

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

COVID19 : Aşgabatda BSGG-nyň ÝSE-nyň wekiliýeti bilen gepleşikler

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle