DÜNÝÄ

Aliýew täzeden prezidentlige saýlandy

Azerbaýjanyň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Mezahir Penahow, häzirki prezident Ilham Aliýewiň deslapky netijelere görä, prezident saýlawynda 92,1 göterim ses alyp, ýeňiş gazanandygyny habar berdi.

Penahow ýurtda geçirilen prezident saýlawlary bilen baglanyşykly metbugat ýygnagyny geçirdi.

Saýlawda 4 million 971 müň saýlawçynyň ses berendigini mälim eden Penahow, gatnaşyjylaryň 76,73 göterimdigini aýtdy.

Saýlawlarda ýeňiş gazanan Ilham Aliýewe dünýä liderleri gutlaglaryny iberdi. Hytaýyň Başlygy, Eýranyň, Prezidenti, Özbegistanyň Prezidenti we beýleki köp ýurduň ýolbaşçylary Ilham Aliýewi saýlawlarda gazanan uly ýeňşi bilen gutladylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi