TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Al Paçino 80 ýaşady

Oskar baýragyň eýesi Al Paçino 1940-njy ýylyň 25-nji aprelinde Gündogar Harlemde (New Ýork) eneden bolýar.  Italiýan Sisiliýadan gelen  Salwatoryň we Roz Paçinonyň ýekeje çagasy hökmünde dünýä inende, oňa Alfredo Jeýms Paçino adyny dakdylar. Onuň ilkinji teatr oýny “Tigr Brodweýde galstuk geýýärmi?” bolup, 40 bölümlik teatr oýny oňa Tony baýragyny getirýär. Onuň ilkinji gezek rol alan kinosy bolsa 1969-nji ýylda çekilen “Me, Natalie” kinosydyr. Bu oýundaky başarnygy oňa“Godfather” filminde Maýkl Korleone rolyny getirýär. Ol 1992-nji ýylda “Scent of a Woman” kinosyndaky başarnygy bilen Oskar baýragyny alýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystana boljak döwlet sapary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Teswirle