TEHNOLOGIÝA

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa “Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch” atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy.

Sagatda az mukdarda brilliant we lagyl ýerleşdirilendir. Sagadyñ öñki we yzky tarapy dury aýnadan ýasalan, ýagny mehaniki sagadyñ işleýişini görüp bolýar. Sagadyñ gapdalynda nagyş şekilleri bilen çekilendir. “Turbiýon” 1795-nji ýylda şweýsariýaly Abraham-Lui Brege sagat ussady tarapyndan oýlanyp tapylýar. “Turbiýon” sagadyñ dürs işlemegine kömek edýär. Bu mehaniki sagat özüniñ owadanlygy bilen tapawutlanýar.

Ýene-de okaň

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar