TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Aktýor Lorenzo Brino aradan çykdy

«7-nji Jennet» (7th Heaven) atly filmiň esasy gahrymanlarynyň biri Lorenzo Brino 21 ýaşynda awtoulag heläkçiliginde aradan çykdy. Brino öz dogduk şäheri Kaliforniýada awtoulagyny sürüp barýarka, ulagynyň gözegçiligini ýitirip, ýol heläkçilgine sezewar bolýar. San Bernardino etrap häkimliginiň hünärmenleriniň habar bermegine görä, ol ýoluň kömekçi sütüni bilen çaknyşdy. Häzirki wagtda aktýoryň aradan çykmagy sebäpli derňew işleri alnyp barylýar. Aktýor kino sungatynda birnäçe filmde kiçiräk bölümlerinde çykyş etdi. «USA Today» saýty aktýoryň maşgala ýagdaýy barada şeýle maglumatlary berýär. Lorenzo Brino 1998-nji ýylyň sentýabr aýynyň 21-ine doglan. Onuň üç sany erkek dogany bar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle