TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Aktrisa Şirli Naýt aradan çykdy

Iki gezek Oskar baýragyna dalaşgär görkezilen “Emmi” we “Toni” baýraklaryny eýelän amerikaly aktrisa Şirli Naýt 83 ýaşynda aradan çykdy. “The Dark” (1960) we “Yaşlaryň süýji guşy” (1962) filmleri boýunça iki gezek Oskara dalaşgär görkezilen Şirli Naýtiň aradan çykandygyny onuň gyzy Kaitlin Hopkins jemgyýetçilik tory arkaly habar berdi.

1976-njy ýylda Kennediniň çagalaryç bilen teatr dünýäsiniň iň abraýly baýragyny alan Naýt üç gezek “Emmi” baýragyna mynasyp boldy.

Onlarça kino filmlerde surata düşen bu aktrisa golaý ýyllara çenli kino ýoluny dowam etdirdi.

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle