DÜNÝÄ

Akie Abe türkmen halkynyň Milli Lideriniň kitaby sowgat berildi

Ýaponiýanyň ozalky Premýer-ministri Sindzo Abeniň maşgalasy hanym Akie Abe türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynyň ýapon dilindäki neşirini gowşurmak çäresi geçirildi.

Hanym Akie Abe Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly edebi-filosofik eserinde Sindzo Abe barada ýakymly ýatlamalar bilen beýan edilendigi üçin özüniň minnetdarlygyny bildirdi.

Çäräniň dowamynda taraplar Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly edebi-filosofik eseriniň ýapon dilinde neşir edilmeginiň Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň taryhynda şanly waka öwrülendigi barada bellediler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidentiniň Gruziýanyň Milli ylymlar akademiýasynyň prezidenti bilen duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Ýaponiýa tomusda Merkezi Aziýa döwletleri bilen sammit geçirmegi meýilleşdirýär

«RDÝ-niň» wekili Moskwa – Aşgabat ýolagçy gatnawyny täzeden ýola goýmagyň tarapdary

Özbegistanyň Prezidenti Täjigistanda döwlet saparynda bolar

Hindistan ilaty bilen rekord goýdy

Nýu-Ýork şäherinde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygy geçirildi