TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Airshow China” halkara sergisi

Şu ýylyň 8-nji noýabrynda Hytaýyň Guandun welaýatynyň Çžuhae şäherinde 14-nji halkara awiasiýa-kosmos sergisi bolan “Airshow China” öz işine başlady. 13-nji noýabra çenli dowam edýän sergä 43 döwletden 740-dan gowrak kompaniýa gatnaşýar. Ol ýurduň iri awiasergisidir.

Sergide dürli raýat we harby awiasiýa degişli uçarlar, dikçular, kosmos teknikalary we goranyş ähmiýetli ulgamlar görkezilýär.

Sergi merkeziniň ýapyk böleginde dürli görnüşli tehnikalar görkezilýär.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle