TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Airbus”-yň täze uçary

Ýewropanyň meşhur awiagurluşyk kompaniýasy “Airbus” ýangyç sarp edilişini 20 göterime çenli azaltmaga mümkinçilik berýän täze uçarynyň taslamasyny görkezdi.

Kompaniýanyň “MAVERIC” kysymly uçarynyň taslamasy Singapurda geçirilen awiasiýa sergisinde ilkinji gezek köpçülige hödürlendi. Täze tanyşdyrylan uçaryň uzynlygy 2 metre, ini 3,2 metre barabardyr.

Bu gysga göwrümli uçar ýangyjy tygşytly ulanmagy bilen tapawutlanar. Bu ugurdaky görkeziji 20 göterime çenli ýangyç tygşytlamakdan ybaratdyr.

Ýöne gynansak-da, entek-entekler bu uçary asman giňişligine görmek kyn bolsa gerek. Kompaniýa onuň synag uçuşlaryny amala aşyrýar. Bu uçuşlar üstümizdäki ýylda-da dowam eder.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle