AIPS’nden Türkmenistan Devlet Başkanına Ödül

Uluslararası Spor Yazarları Birliği’nin (AIPS) Asya Spor Yazarları Derneği (AİPS Asia) Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’u Türkmenistan’da sporun geliştirilmesine ve spor alanında uluslararası işbirliğine yaptığı katkılardan dolayı Altın Madalya ödülüne layık gördü.

Türkmenistan’daki AİPS Asia spor yazarlarının 1. toplantısına katılan AİPS Asia Başkanı Muhammed Kasım, Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşma yapan Muhammed Kasım, Asya ülke liderleri arasında ilk olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un AİPS Asia’nin büyük ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.  Bakanlar Kurulu’nda AİPS Asia Başkanı Kasım, Sayın Devlet Başkanı’na ödülünü takdim etti.

Bu ödül için AİPS Asia Başkanı’na teşekkür eden Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, sporun barış elçisi olduğunu ve dünyadaki bütün ülke halklarını birleştiren bir güç olduğunu kaydetti. Sayın Devlet Başkanı, kendisine takdim edilen Altın madalyanın Türkmen sporcularının, antrönerlerinin ve genel anlamda spor alanında kazanılan başarıların bir sembölü olduğunu belirtti.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın uluslararası sporun geliştirilmesine yaptığı katkıların onur verici bir durum olduğunu ifade ederek, Asya Spor Yazarları Birliği’nin Türkmenistan’ın 2017 yılında ev sahipliği yapacağı 5. Asya Oyunları’nın dünyada duyurulmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Asya spor yazarlarının günü dolayısıyla AİPS Asia Spor Yazarları’nın Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, 29 ülkeden 100’e yakın spor yazarı, yorumcu ve gazeteci katıldı.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar