Ýokary okuw mekdepleri: Ähli habarlaryň jemlenen ýeri

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Okuwa kabul edişlik 2021-nji ýylyň 12-nji Iýuly-27-nji Awgusty aralygynda welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde amala aşyrylar. Size “habar” geler ýaly, biziň IMO hasabymyzy (+99365802470) yzarlaň, Instagram hasabymyza (@atavatanturkmen ň ýazylyň we Google Plaý Marketden şu ýere basyp ýa-da … Continue reading Ýokary okuw mekdepleri: Ähli habarlaryň jemlenen ýeri