Ähli habarlaryň jemlenen ýeri: Türkmenistan Habar

Ýurdumyz baradaky ähli habarlar indi bir saýtda jemlenýär. Geçen ýylyň 10-nji Oktýabrynda hereket edip başlan Türkmenistan Habar saýty (www.turkmenistanhabar.com)  indi öz işini täze formatda dowam edýär. Ata Watanymyz Türkmenistan baradaky habarlar indi Türkmenistan Habar saýtynda jemlenýär. Okyjylar indi www.turkmenistanhabar.com saýtyna girmek bilen özlerini gyzyklandyrýan habarlaryny saýlap okap bilerler. Şonda, okyjynyň … Continue reading Ähli habarlaryň jemlenen ýeri: Türkmenistan Habar