DÜNÝÄ

Ahalteke atlarının güzellik yarışması

Dünyada sadece Türkmenistan’da kutlanan At Bayramı dolayısıyla ülkeye has safkan ahalteke atlarının uluslararası güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonuçları, atlara sevgisiyle dünyada tanınan Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un katıldığı törende açıklandı.

Türkmenistan Devlet Başkanlığı Atçılık Kompleksi’nde düzenlenen törene; Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkanı Şeyh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, At Bayramı dolayısıyla yurtdışından davet edilen misafirler, yabancı büyükelçiler, Türk işadamları, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, sırasıyla Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lebap, Mari vilayetleri, Aşkabat şehri valileri tarafından türkmen Lideri’ne bayram dolayısıyla ahalteke atını hediye etmesiyle başladı. Ayrıca, askeri yetkililer ve ülkenin atçılık sektörü çalışanları da Devlet Başkanı’na at hediye etti.

 

Diğer Haber

Isler öz ýurduňda isler daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bolsun, uniwersitetde bilim almak her bir ýaş oglan-gyzyň we olaryň ene-atalarynyň baş arzuwlarynyň biri bolsa gerek. Okamak, öwrenmek, bilim almak, özüňe, maşgalaňa we ýurduňa peýdaly ýaşlar bolup ýetişmek gör nähilli ajaýyp duýgu!

“Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak” şygary astynda öz işlerini amala aşyrýan Atawatan Topary, gelejegimiz bolup durýan ýaş oglan-gyzlarymyzyň daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw jaýlaryna ýerleşmek amallary boýunça maslahat hyzmatlaryny hödürleýär we şu maksat bilen ilkinji nobatda Türkiýäniň abraýly birnäçe uniwersiteti bilen “Ygtyýarly Wekil” ylalaşygyna gol çekişdi.

Indi Siz ýaş oglan -gyzlar, Stambul şäherinde ýerleşýän birnäçe uniwersitete, şol uniwersitetiň ygtyýatly wekili bolup durýan  Atavatan Danışmanlık şereketiniň maslahat hyzmatlary bilen ýerleşip bilersiňiz!

Stambul şäherinde Türkiýäniň kanunçylygyna laýyklykda terjime we maslahat hyzmatlaryny hödürleýän Atavatan Danışmanlık şereketi şol uniwersiterler barada giňişleýin maglumatlar bermek, resminamalaryňyzy taýynlamak we terjime etmek, şeýle hem, uniwersitete ýerleşdirmek ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýär.

Siz Atavatan Danışmanlık şereketiniň resmi IMO hasabyna goşulyp has giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz!

IMO Atavatan : 

  +90 538 086 26 06

+90 532 401 71 52

 

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com         

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

Telefon : +90 212 633 4000

IMO Atavatan 1 : +90 532 401 71 52

IMO Atavatan 2 : +90 538 086 26 06

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

Ýene-de okaň

ABŞ-nyň ilçisi Klimow Türkmenistandaky wezipesini tamamlaýar

Eýranyň prezident saýlawlary üçin Türkmenistanda ses berişlik gurnalar

Türkmenistanda ýoga bilen meşgullanýanlaryň sany artýar

Peläniň ejesi 101 ýaşynda aradan çykdy

Türkmenistanyň SPECA-da başlyklyk eder

“Türkmenistan-Birleşen Arap Emirlikleri” işewürlik maslahaty geçiriler