Ahalteke Atları’nı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Dahil Edilmesi İsteniyor

Dünyanın At üst idaresi bulunan tek ülkesi Türkmenistan'da Ahalteke atlarını UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesi için çalışma başlatılacak. Türkmenistan'ın milli değerlerinden olan safkan Ahalteke atlarının kataloğunun hazırlanması konusunda talimatlar verildi. Katalogda atlar hakkında detaylı bilgiler yer alacak. Atların başarıları, kökeni ve diğer bilgileri dünya toplumuna kazandırılacak.   

Daha sonraki etapta kataloğun uluslararası örgütlerde kayıt edilecek. Bu da, Türkmen atları ile ilgili önemli bilgi kaynağı teşkil edecek. Ayrıca, bu çok ciltli baskıda, Ahalteke atlarının genetiğinin korunmasında Türkmen halkının temel rolü, at yetiştiriciliğinin ulusal geleneklerin gelişmesi için hükümet tarafından alınan önlemler yansıtılacak.

Ayrıca, Ahalteke atlarının UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesi için çalışma başlatılacak.

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un 2007 senesinde iktidara gelmesiyle birlikte, Türkmenistan’da Atçılığın geliştirilmesi, kurumların güçlendirilmesi, yeni uluslararası standartlarda modern atçılık tesislerin inşa edilmesi, atçılık eğitimi alanındaki çalışmaların artırılması, atların genetiğinin korunması ve bilimsel konferansların organize edilmesi gibi birçok uluslararası organizasyonlara katılım artırılmış ve Türkmenistan’ın bu konuda etkin bir ülke olması sağlanmıştır.

Türkmenistan'ın milli değerlerinden olan Ahalteke atları için her yıl Nisan'ın son pazarı At Bayramı düzenleniyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar