Ahal Vilayetinde Yeni Tesisler İnşa Edilecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Ahal vilayetindeki çalışma ziyareti kapsamında doğalgazdan benzin üreten tesisin inşaatında çalışan Türkmen vatandaşları ile buluştu.

Türkmen Lider, 2017-2023 yıllar aralığında Ahal vilayetinde 50’ye yakın okul, aynı sayıda kreş, yeni hastaneler ve kültür amaçlı tesislerin inşa edileceğini, mevcut olan sağlık merkezlerin yeniden yapılandırılacağını belirtti.  Bölgenin yeni kaplıcaların inşa edilmesi için de önemi bir bölge olduğunu ifade etti.

Ahal vilayetinde tarım sektörüne de büyük önem verileceğini duyuran Devlet Başkanı, tavukçuluk, hayvancılık tesislerinin inşa edileceğini, süt ve bitkisel yağ üretim tesislerinin kurulacağını ifade etti.

Devlet Başkanı, özel sektörü de fazla önem verileceğini belirtti. Türkmen firmalarının birçok alanda başarılı faaliyet gösterdiğini söyleyen Devlet Başkanı, bu alandaki çalışmaları devam ettirileceğini belirtti.

Devlet Başkanı, hangi sosyal faaliyetlerde bulunduğuna yönelik soruyu şu şekilde cevapladı. Türkmen Lider, yoğun çalışma grafiğine rağmen, spor, sanat, eğitim ile yakından ilgilendiğini ve yeni şarkılar bestelediğini söyledi.

Türkmen Lider, Uluslararası Kadınlar Günü dolayısıyla Türkmen kadınları için birkaç şarkı bestelediğini kaydederek, onlardan birisinin seslendirdi. Devlet Başkanı’nın ‘Bagt nury’ isimli şarkısı büyük beğeni topladı.

Devlet Başkanı, tesisten ayrıldıktan sonra Ahal vilayetindeki Yerbent çiftçiliğine bağlı çoban ile görüştü. Çoban ile sohbet eden Devlet Başkanı, gelecekte de hayvancılık sektörünün geliştirilmesine önem verileceğini söyledi. 

Daha sonra Devlet Başkanı, helikopter ile Aşkabat’ta inşa edilmekte olan projeleri inceledi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar