SPORT

Agyr atletikaçy Anamjan Rustamowa bürünç medal gazandy

Türkmen agyr atletikaçy Anamjan Rustamowa Daşkentde geçirilýän Aziýa çempionatynda 81 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medal gazandy.

Silkeläp götermekde A.Rüstamowa 105 kilogram agramy göterip, ýaryşy guraýan ýurduň wekili Rigina Adaşbaýewany (107 kg) we koreýaly Kim Suhýuny (110 kg) öňe geçirdi.

Aziýa çempionaty Daşkentde 3-nji fewralda başlandy we 10-njy fewrala çenli dowam eder.

Erkekler we zenanlar üçin 10 agram derejesinde medallar ugrunda göreşilýär.  Agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk berýän reýting utuklary ugrunda-da bäsleşilýär.

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 3-nji ýyl talyby Gaýgysyz Töräýew 81 kilogram agram derejesinde çykyş edip, hormat münberine çykmagy başarypdy.

Pariž Olimpiadasynyň saýlama ýaryşynyň bir tapgyry bolup durýan bu Aziýa çempionatyna 34 döwletden 200 töweregi türgen gatnaşýar. Türkmenistanyň ýygyndysyna 14 türgenden wekilçilik edýär.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi