AGİT gözlemcileri, Türkmenistan’a geldi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi gözlemciler heyeti, Türkmenistan’a geldi. 12 Şubat cumhurbaşkanlığı seçimlerini izlemek için gelen AGİT heyeti, Türkmenistan Seçim ve Referandum Kurulu’nda kabul edildi. 

AGİT gözlemcilerine, Seçim ve Referandum Kurulu tarafından seçimler ile ilgili yapılan hazırlıklar, seçim bölgelerinin listesi, bölgelere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Seçim kampanyasının ilk iki aşamasında adaylar belirlendi ve daha sonra adaylar Seçim ve Referandum Kurulu tarafından kayıt altına alındı. Bu seçim kampanyası süreci  genel kabul görmüş uluslararası standartlar dikkate alınarak, Türkmenistan yasalarına uygun olarak yapılmıştır.

Türkmen yetkililer, seçim kampanyası dönemindeki çalışmaları yerinde izlemek isteyen yabancı gözlemcilere bütün imkanların seferber edileceğini belirtti. Türkmenistan’ın demokratiklşem yolunda attığı adımlardan memnun kalan AGIT heyeti, seçim sisteminin iyileştirilmesi yönündeki reformlaarın hayata geçirilmesinde yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

AGİT heyeti, ayrıca Türkmenistan Adalet Bakanlığı’nda temaslarda bulundu.

Heyetin görüşme programı şöyle:

  1. Türkmenistan Meclisi
  2.  Dışişleri Bakanlığı
  3. Türkmen Devlet Haber Ajansı
  4.  Türkmenistan Devlet Başkanlığı’na bağlı Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü
  5.  Türkmenistan Televizyonu
  6.  Cumhurbaşkanlığı  adayları.

Türkmenistan Seçim ve Referandum Kurulu, 12 Şubat’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için uluslararası gözlemcilere davetiye gönderdi. Bu kapsamda, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ve  Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İcra Komitesi gözlemcileri Aşkabat’a geldi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar