TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

AFK halkara ýaryşlar barada netijä geldi

Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň düýn onlaýn arkaly geçirilen mejlisinde futbol we futzal boýunça käbir yklym ýaryşlarynyň ykbaly barada belli bir netijä gelindi.

Ilki bilen türkmenistanly janköýerleri gyzyklandyrýan täzeliklere ünsüňizi çekýäris. Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony «Altyn asyryň» hem gatnaşmaly yklym ýaryşy — AFK-nyň kubogy birnäçe gezek yza süýşürilipdi. Düýnki mejlisde bolsa ol Ýerine ýetiriji komitetiň gelen karary bilen doly ýatyryldy. Şeýlelikde, ýeňijä 1,5 million dollar berilýän ýaryş taryhynda ilkinji gezek 2020-nji ýylda geçirilmez. 2021-nji ýylda şu ýylky netijelere görä, täze ýaryş başlanar.

Şeýle hem klublaryň arasyndaky futzal boýunça şu ýyl Birleşen Arap Emirliklerinde geçirilmeli Aziýa çempionaty 2021-nji ýyla süýşürildi. Bu ýaryşa ýurdumyzyň futzal çempiony, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Köpetdag» topary gatnaşar.

AFK ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýanyň futbol çempionatyny hem 2021-nji ýyla süýşürdi. AFK-nyň Çempionlar ligasynyň duşuşyklary bolsa geçiriler.

Bilim Sahypamyz

Ylym we bilim baradaky habarlar, şeýle hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanyşykly täzelikleri we maglumatlary bu sahypamyzdan tapyp bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle