Afganistan’da Kalıcı Barış Bölgesel Entegrasyon ile Sağlanacak

Afganistan’da kalıcı barışın sağlanması ve ülkenin ekonomik açıdan kalkınması amacıyla 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen konferans ile başlayan İstanbul Süreci ile Afganistan ve çevresinde istikrarın sağlanması amaçlanıyor. Bu bağlamda, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta İstanbul Süreci kapsamında Bölgesel altyapılar konulu bölgesel teknik grubun toplantısı gerçekleştirildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) beraber organize ettiği toplantıya, başta Türkiye olmak üzere ABD, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan gibi birçok ülkeden heyet katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkmenistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Vepa Haciyev, uluslararası toplumun atacağı adımlar sayesinde Afganistan’da oluşan pozitif atmosferin devam etmesini istediğimizi kaydederek, Türkmenistan’ın Afganistan’a her platformda destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov her platformda dile getirdiği gibi Afganistan’daki sorunların politik süreç ile çözülmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Haciyev, Afganistan’da kalıcı barışın sağlanması için ülkenin bölgesel entegrasyon içerisinde olması gerektiğinin önemine değindi.

Türkmen yetkili ayrıca, Afganistan’daki güvenliğin ekonomik işbirliği ile sağlanacağını söyleyerek, bunun için uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev, Türkmenistan’ın Afganistan’a destek vermek amacıyla  demiryolu, doğalgaz ve elektrik hattı gibi birçok projeleri hayata geçirdiğini ve Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu projesinin bitmek üzere olduğunu belirtti.

Türkmen Bakan Yardımcısı, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattı, Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryolu hattı, Türkmen elektriğinin ucuz fiyattan Afganistan’a ulaştırılmasını sağlayan elektrik hattı projelerinin hem bölge ülkeleri hem de bölgesel güvenliğin sağlanması açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Toplantıda, Türkmenistan’ın Afganistan’ın da aralarında bulunduğu bölgesel projelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, toplantıda yapılan sunumlarda Afganistan’da barış ve istikrarı hedefleyen projelerin devam ettirilmesinin hayati önem arz ettiğini ifade ettiler.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar