Adidas markasynyň döredilmegi

Adolf we dogany Rudolfyň komponiýalary II jahan urşundan soňra ýollaryny aýryp, özleri aýratyn kompaniýanyň eýesi bolýarlar. Biri-birinden öýkeli doganlar Adolf Dassler adidasy döreden bolsa, dogany Rudolf Pumanyň eýesidir. Adidas 1948-nji ýylda Adolf Dassler tarapyndan  Germaniýada döredilipdir.. “Adidas” sözi Adolfyň “Adi” böleginden şeýle-de Dassler familiýasynyň “Das” böleginiň birleşmeginden emele gelendir. Dürli-dürli … Continue reading Adidas markasynyň döredilmegi