ADB Türkmenistan’daki Projeleri Finanse Edecek

Asya Kalkınma Bankası, Türkmenistan’daki enerji ve ulaştırma projelerini desteklemeyi öngörüyor. Türkmenistan ile Asya Kalkınma Bankası arasındaki işbirliği konuları, başkent Aşkabat’ta ele alındı.

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Takehiko Nakao, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta resmi temaslarda bulundu. AKB Başkanı Nakao, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından kabul edildi. Bu görüşmede, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Takehiko Nakao, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın ileri sürdüğü enerji güvenliği ve yeni ulaştırma koridorlarının kurulması yönündeki uluslararası girişimlerinin desteklediklerini kaydederek, bu alandaki projelere finans desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Türkmenistan  Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov görüşmede, AKB’nin Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı projesinin danışmanı olduğunu kaydederek, bugün imzaladığı karar doğrultusunda İslam Kalkınma Bankası ile Türkmenista arasında TAPİ projesinin inşası için finans desteğinin verilmesi yönünde bir anlaşma imzalanacağını belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı, TAPİ projesindeki ortak çalışmaların bu projenin sadece katılımcı ülkelere değil, aynı zamanda tüm bölgenin ekonomik açıdan kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.  Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, TAPİ projesinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin sadece Afganistan’da 12 binden fazla yeni istihdam artışına imkan sağlayacağını belirtti.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

AKB Başkanı Takao, Türkmenistan’ın Afganistan’da barışçıl bir hayatın tesis edilmesi için yardım ettiklerini kaydederek,  bölgedeki stratejik projelerinin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Takao, ulaştırma sektöründeki işbirliği konularına da değinerek, Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demiryol hattı projesinin Avrasya bölgesinde ticaretin arttrılmasına önemli bir zemin oluşturacağını ifade etti.

Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Takao’nu Aşkabat’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kararı ile düzenlenecek olan 1. Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na davet etti.

Taraflar ayrıca, elektrik enerji sektöründeki işbirliği konularını da değerlendirdi. Türkmenistan Hükümeti, Asya Kalkınma Bankası’nın bu alandaki yeni tekliflerini değerlendirmek istiyor.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar