Adaylar vaatleri açıklıyor: TDP’nin Devlet Başkan Adayının Seçim Vaatleri

Türkmenistan’da 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. Adaylar açıklandı ve Merkez Seçim Kurulu tarafından kayda alındı. İlk olarak, Türkmenistan Demokratik Partisinin adayı,  şu anki Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, seçim vaatlerinde bulundu. Türkmenistan’ın şuan ki Devlet Başkanı, devlet televizyonunda konuşarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda yapacağı faaliyetler doğrultusunda bilgi verdi.

Bağımsız ve Tarafsız Türkmenistan’ın daha da kalkınması için geniş çaplı reformların yapılacağını ve ülke halkının refah düzeyinin arttırılması için yoğun çaba göstereceğini söyleyen Sayın Devlet Başkanı’nın seçim beyannamesi Türkmen medyasında yayınlandı.

Türkmenistan Demokratik Partisinin Devlet Başkan Adayının Seçim vaatleri aşağıdaki gibidir:

–  Ebedi ve yıkılmaz Türkmenistan temellerini güçlendireceğiz ve önemli ölçüde ekonomik potansiyelimizi artıracağız. Halkın sosyal ve yaşam koşulları daha üst seviyelere çıkaracağız.

– Sanayide, tarımda ve özel sektörde yüksek üretim yapacağız. Türkmen ürünlerinin uluslararası piyasada rekabet sağlamasını kazanacağız. Kişi başına düşen milli geliri gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracağız.

– eğitim ve bilim, kültür ve insani alanların kalkınması için bütün imkanları oluşturacağız. Zengin milli, manevi ve kültürel miras dayanarak, Türkmen halkının yaratıcılığını arttıracağız.

– Vatandaşların sosyal imkanlarını arttıracağız. Devlet Sağlık Programı kapsamında gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri seviyesine ulaşacağız. Sağlık ocaklarının, sağlık merkezlerinin, hastanelerin ve kaplıcaların inşasını devam ettireceğiz.

– Köylerin kalkınmasına yönelik Milli Kalkınma Programını daha verimli bir şekilde hayata geçireceğiz. “Su tanesi – altın tanesi” prensibi kapsamında su kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlayacağız ve sulama amaçlı tesisleri inşa edeceğiz. Ülkenin su sektöründe en ileri teknolojilerin uygulamaya konulmasına önem verilecektir.

– Türkmen gölüne doğru giden kanal boylarında yaşam alanlarını kuracağız. Tuzlu sularda lezzetli meyve veren bitki alanlarını oluşturacağız.

– Sanayi sektörünü kalkındırma programı kapsamında elektronik sanayi sektörünü kuracağız ve ülkenin endüstriyel olarak gelişen ülkeye dönüştüreceğiz.

– Şehirlerde ve ilçelerde yaşıyan vatandaşlarımızın sosyal hizmetleri imkanlarını arttıracağız. Bütün sokaklar asfalt olacak ve köylerin şehirleden geri kalan bir tarafı olmayacaktır.

– Şehirler ve köyler arasındaki yolları yenileyeceğiz, bütün yaşam kesimlerine yolcu otobüslerinin seferlerini düzenleyeceğiz.

– Bütün yaşam kesimlerinde saunalar, spor alanları, sağlık ocakları, sineme salonları, halk el sanatları atölyeleri gibi kamu hizmet binaları kuracağız.

– Halkın gelir düzeyini düzenli olarak arttıracağız.

– Memur maaşlarının, öğrenci burslarının, emekli maaşlarının ve devlet yardım burslarının düzenli olarak arttırılmasını ve diğer sosyal yardımların sağlanmasını her zaman gündemde tutacağız.

– Ülke vatandaşlarının, özellikle gençlerin aldığı eğitim doğrultusunda iş imkanı sağlamak için çaba göstereceğiz.

– Eğitim, spor, kaplıca ve diğer sosyal ve kültürel amaçlı tesislerin inşasına devam ettireceğiz.

 – Anne ve çocuk sağlığı konuları yanı sıra, toplumun temel birimi olan aile sorunları başarılı bir şekilde çözmek için maddi yardımlarda bulunacağız.

– Turizm sektörünü dünya standartlarında geliştireceğiz, kaplıcaların yeniden yapılandıracağız.

– Toplumun siyasal sistemini daha da geliştireceğiz. Yerel yönetici yetkilileri güçlendireceğiz ve  demokratikleştirme yönünde önemli adımlar atacağız.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

– Sanayide ve tarımda özel sektörün gelişmesi için bütün koşulları oluşturacağız.

– Pazarlarda gıda ürünlerinin ucuz fiyattan satılmasını kazanacağız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttıracağız, tarım ürünlerinin üretimini arttırmak için gayret göstereceğiz.

– Yeni kurulan partilerin çalışma faaliyetlerin geliştirilmesi için bütün koşulları sağlayacağız.

– Uluslararası terörizm, aşırıcılık, sınıraşan organize suç, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve rüşvete karşı uluslararası örgütler ile işbirliğini güçlendireceğiz.

– Ulusal Ordunun, Deniz Kuvvetlerinin gücünü daha da arttıracağız ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını güçlendireceğiz.

– Modern iletişim ve multimedya teknolojileri alanında profesyonel uzmanların yetişdirilmesine imkan sağlayacağı.

– Zengin kaynakların ülke halkının refahı için kullanmak amacıyla petrol ve doğalgaz sektöründe üretim kapasitesi arttıracağız. Bu kaynaklardan dünyada rekabet edecek konumda benzin, polipropilen, sıvılaştırılmış gaz gibi yüksek kalitede ürünler üreteceğiz.

– Aşkabat’ta düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’nın Türkmenistan’ın spor dünyasındaki itibarını daha da arttırması için bütün imkanları kullanacağız.

– Televizyon ve iletişim sisteminin çalışmalarını geliştireceğiz, yeni uyduları uzaya göndereceğiz.

– Hazar Denizi’nin kıyısında ulusal Avaza turizm bölgesindeki çalışmaları devam ettirerek, bu bölgeyi dünyada meşhur dinlenme merkezi haline dönüştüreceğiz.

– Güneş ve rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarından verimli bir şekilde kullanmak için gayret sarfedeceğiz.

–  Türkmen nehirlerinin kıyısında dinlenme tesisleri kuracağız, 40-50 kilometreye uzayan yeşil alanlar oluşturacağız ve burada halkın dinlenmesi, tekne ile gezinti yapması için imkanlar oluşturacağız.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

– Köpetdağ, Köytendag ve Sumbar vadilerinde, Amuderya, Murgap ve Karakum nehirlerinin kıyısında yerli ve yabancı turistlerin dinlenmesi için birçok dinlenme tesisleri inşa edeceğiz.  

– Vilayetlere gide otoban üzerinde her 40-50 kilometre mesafede dinlenmek için alanlar oluşturacağız, yeşil alan, küçük otel ve araçlara hizmet verecek binalar kuracağız.

Sayın Devlet Başkanı’nın Biyografisi

29 Haziran 1957 senesinde Ahal vilayeti Göktepe ilçesi ve Babarap köyünde dünya inmiştir. 1979 yılında Türkmen Devlet Tıp Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1979-1997 yıllar arasında Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’nda çeşitli görevler bulunmuştur.

1997 yılında Türkmenistan Sağlık Bakanı görevine atanmıştır. Daha sonra eş zamanlı olarak Aşkabat şehrinin Uluslararası Tıp Merkezi Genel Direktörü ve Türkmen Devlet Tıp Üniversitesi rektörü görevlerini de yürütmüştür.

2001 senesinde Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 21 Aralık 2006 yılında Türkmenistan Güvenlik Kurulu’nun kararıyla Türkmenistan Devlet Başkanlığı ve Baş Komutanlığı görevlerini yerine getirmiştir.

11 Şubat 2007 yılında 6 adayın yarıştığı seçimleri kazanarak, Devlet Başkanlığı’na seçilmiştir. 25 Ekim 2011 yılında Türkmenistan’ın Kahramanı unvanına layık görülmüştür.

12 Şubat 2012 yılında 8 adayın yarıştığı seçimleri kazanarak, tekrar Devlet Başkanlığı’na seçilmiştir. Çok sayıda yerli ve yabancı ülkelerin nişanları ile ödüllendirildi. Dünyanın birçok üniversitesinin fahri doktoru unvanına layık görülmüştür.

Boş zamanlarında spor ve binicilik yapıyor. Rusça ve Almanca bilmektedir. Evli ve bir oğlu ve iki kızı bulunmaktadır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar