JEMGYÝET

Aday Nurnepesov: Türkmenistan’ın sanayileşmesi için çalışacağım

Türkmenistan’daki seçimlerde Balkan vilayeti vatandaş grubu tarafından aday gösterilen Türkmenkimya devlet kurumunun Garabogazsulfat işletmesi genel müdürü Süleymannepes Nurnepesov, açıkladığı seçim beyannamesinde Türkmenistan’ın sanayileşmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Başkan adayının seçim beyannamesindeki vaatleri şu şekilde;

– Türkmenistan’ın sanayileşmesi için sanayi tesisleri inşa edilecek.

– Tarım sektörünü kalkındırmak için kapsamlı çalışmalar yapılacak. Pamuğun yeni çeşitlerini üretmek için çaba gösterilecek. Buğdayın yurtdışı ihracatı arttırmak için daha fazla hasat alımı sağlanacak.

– Çiftçilere devlet desteği devam edecek. Özel sektördeki teşvik çalışmaları sürdürülecek. Bunun sonucunda ülkede temel gıda ürünlerinin üretimi arttırılacak.

– Ekin alanlarının ve su kaynaklarının rasyonal ve daha verimli kullanım metodları geliştirilecek. Pirinç, susam ve diğer ürünlerin üretimi çoğaltılacak. Sebze, meyve üretimini arttırarak, yurtdışı ihracatı araştırılacak.

– Enformasyon ve iletişim sektörüne önem verilecek.  

– Petrol ve doğalgaz yataklarını araştırma çalışmalarına hız verilecek. Bu sektörde çeşitlendirme yoluna gidilerek, çeşitli ürünler üretimi sağlanacak.

– Kimya sanayi sektörünün kalkınmasına değer verilecek. Yeni fabrikalar kurulacak, mevcut olanları yenilenecek.

– Türkmenistan’ın zengin doğalgaz rezervinden istifade ederek, çeşitli gübrelerin üretimi arttırılacak.

– Balkan vilayeti Garaboğaz kentinde Garaboğazkarbamid kimya sanayi tesisi inşa edilecek. Bu tesiste yılda 1155 ton karbamid üretlerek, yurtdışına ihraç edilecek.

– Türkmenabat kimya tesisinde yıllık kapasitesi 500 bin ton olan sülfürik asit üretim ünitesi inşası hızlandırılacak.

– Türkmenistan çeşitli mineral kaynaklar bakımından da zengin bir ülke. Tuz, iyot gibi mineral kaynakların da üretimi arttırılacak.

– Garaboğazköl boğazı sodyum sülfat bakımından zengin. Bu da gelecekte sodyum ve magnezyum tuzları için önemli hammadde olabilecek.

– İyot ve bromin üretimi için de petrol ve doğalgaz yataklarındaki sulardan istifade edilecek.

– Kimya sanayi sektörünü daha da geliştirmek amacıyla Balkan vilayetinde kostik soda, klor ve klorlu ürünler üreten tesisler inşa edilecek.

– Elektrik üretimi arttırılacak, elektrik nakil hatları çekilecek. Elektrik dağıtan şebeke ve diğer tesisler yenilenecek.

– Eğitim, bilim, sağlık sektörlerindeki çalışmalar devam ettirilecek. Kaliteli elemanların yetişdirilmesine önem verilecek.

Süleymannepes Nurnepesov’un Biyografisi

6 Nisan 1957 tarihinde Balkan vilayeti Serdar kentinde dünyaya gelmiştir. 1980 yılında S.A.Niyazov Türkmen Ziraat Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1981-2001 yıllarına kadar vilayetinin çeşitli kurumlarında görev almıştır. 2001-2012 yıllarında Garaboğazsulfat işletmesinde çalışmıştır. Şubat 2012’de Garaboğazsulfat işletmesini genel müdürlüğüne atanmıştır. Evli, 4 çocuk babasıdır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIV mejlisi geçirildi

Ata Watan Eserleri

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri