JEMGYÝET

Aday Gurbanov: Hukuk sistemini daha da geliştireceğiz

Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlere göre, farklı bir atmosferde başlayan seçimler öncesinde adaylar seçim beyannamesinde bulunuyorlar. Ülkenin kuzeyindeki Daşoğuz vilayet Vali Yardımcısı Meretdurdu Gurbanov da, devlet televizyonunda konuşarak, cumhurbaşkanlığına seçilmesi durumunda hukuk sistemini daha da geliştireceğini söyledi. 

25 yıllık Bağımsızlık döneminde Türkmenistan’ın birçok alanda önemli başarılara imza attığını söyleyen Gurbanov, Türkmenistan'ın yeni Anayasası’nın kabulüyle ekonominin tüm sektörlerinde büyük ölçekli reformlara yasal zemin oluşturulduğunu ifade ederek, hukuk sisteminin gelecekte de geliştirileceğini, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma programları ve projelerinin hayata geçirilmesi için yeni kanunların hazırlanması için çaba gösterileceğini belirtti.

Dünya ülkeleri ile ikili münasebetlerin devam ettirilmesine önem vereceğini kaydeden başkan adayı, Türkmenistan’ın hızlı kalkınan ülkeler arasındaki konumunu koruduğunu ve bütün sektörlerin uyumlu bir şekilde kalkınması için önümüzdeki dönemde atılacak adımları şu aşağıdaki başlıklar altında topladığını ifade etti.

– tarım sektörüne yeni teknolojiler çekilecek ve dünya tecrübesinden istifade edilecek.

– ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerinde yeni iş alanları oluşturulacak ve istihdam sorunu çözülecek.

– halkın temel gıda ürünlerine olan ihtiyacı giderilecek, fiyatlar uygun bir biçimde tutulacak, düzenli olarak maaşlar arttırılacak.

– emeklilik sistemini dünya standartlarına getirilecek, çalışamayan, devlet yardımı alan vatandaşların vergileri azaltılacak, kamu hizmetleri kalitesi arttırılacak.

– ülkede üretilen ürünlerin yurtdışına ihraç edilmesi yönünde politikalar geliştirilecek.

– ülkenin bütün bölgesindeki insanlara yeni iş alanları oluşturmak için tarım sektöründe ciddi reformlar yapılacak.  

– sanayi işletmelerine, kırsal kesimlerdeki tarım işletmelerine modern teçhizatlar satın alınacak.

– hazır gıda ürünlerin üretimi için yeni işletmeler açılacak.

– pamuk üretimine önem verilecek, çiftçiler pamuk üretimi için teşviklendirilecek.

– tarım sektörün için ihtiyaç olan uzmanların yetişdirilmesine önem verilecek, tecrübeli çiftçileri gençleri eğitmek için koşullar oluşturulacak, çiftliklerde enformasyon merkezleri kurulacak.

– eğitim alanında geniş çaplı reformlar yapılacak, eğitim ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur.

– Hazar’ın kıyısındaki Avaza ulusal turizm bölgesini geliştirilmesi devam ettirilecek.   

– Sağlık merkezleri, kaplıcalar, dinlenme tesisleri inşa edilecek, bunun sonucunda ülkeye daha fazla yabancı turist çekilecek.

– sağlık alanında da çalışmalar sürdürülecek, dünya standartlarında yeni sağlık merkezleri kurulacak.

– vilayetlerde, ilçelerde, şehirlerde konutlar inşa edilecek, sağlık, kültür, eğitim amaçlı tesislerin sayısı arttırılacak, ulaştırma altyapısı yenilenecek. 

Meretdurdu Gurbanov’un Biografisi

11 Ağustos 1976 yılında Daşoğuz vilayeti Köneürgenç şehrinde dünyaya gelmiştir. 1998 yılında S.A.Niyazov Ziraat Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1999-2004 yıllarda Köneürgenç şehrindeki pamuk işleme tesisinde çalışmştır. 2004-2009 yıllarda Köneürgenç ilçe vali müsteşarı olmuştur. 2009-2012 yıllarda Daşoğuz vilayet valiliğinde görev almıştır. 2012-2015 yıllarda Daşoğuz vilayeti Gubadag ilçe belediye başkanı görevine atanmıştır.

Nisan 2015’de Daşoğuz vilayet valisi tarımdan sorumlu yardımcısı görevine tayin edilmiştir. Evli, 4 çocuk babasıdır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Watan harmanyna 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy!

Arkadag şäherinde Çeperçilik haly kärhanasy gurlar

Medeniýet hepdeligine badalga berildi

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň “Turan” toparynyň tälimçisi boldy

Ata Watan Eserleri

Ronaldoly Portugaliýa 1/8 finala çykdy