TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Aganur- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Nurana ogul aga bolsun’’ diýmek.
  2. Aganyýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Dilenip alnan ogul aga bolsun’’ diýmek.
  3. Agaoraz bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly aga bolsun’’ ýa-da ,,Oraza aýynda doglan ogul aga bolsun’’ diýmek.
  4. Agarejep bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Rejep aýynda doglan ogul aga bolsun’’ diýmek.
  5. Agasapar-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sapar aýynda doglan ilkinji ogul aga bolsun’’ ýa-da ,,Agasy sapara gidende doglan çaga’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýja-bu at gyzlara dakylýan at. Aýjemal diýen adyň gysgaldylan görnüşi.
  2. Aýjan-bu at gyzlara dakylýan at. Bu at hem Aýjemal diýen adyn gysgaldylan görnüşi.
  3. Aýjahan- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Jahanyň aýy, iňňän nurana gyz’’ diýmek.
  4. Aýjemal- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Nurana we görmegeý gyz’’ diýmek.

10.Aýjeren- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana, jeren ýaly owadan we çalasyn gyz’’ diýmek.

 

16-njy dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle