TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Agameret- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Meret aýynda doglan ilkinji ogul aga bolsun’’ diýmek.
  2. Agamuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Muhammediň ady dakylan ilkinji ogul’’ diýmek.
  3. Agamyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Özünden soňky doguljak çagalaryň agasy bolsun we maksat-myradyna ýetsin’’ diýmek.
  4. Aganazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nazary bilen doglan çaga aga bolsun’’ ýa-da ,,Agalarynyň nazarynda ýaşasyn’’diýmek.
  5. Aganepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi bilen doglan çaga aga bolsun’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýdolan- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Öýümiz aýdan doly ýagny gyzdan, indi ogul bolsun’’ diýmek.
  2. Aýdoly- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý dolanda doglan gyz’’ diýmek.
  3. Aýdöwlet- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Nurana we döwletli bolsun’’ diýmek.
  4. Aýduran- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana’’ ýa-da ,, Aý görnende doglan gyz ölmesin’’ diýmek.

10.Aýdursun- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana’’ ýa-da ,, Aý görnende doglan gyz ölmesin’’ diýmek.

15-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle