TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Abdysemet- bu at ,,Abdy’’ we ,,semet’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Bakynyň, müdiminiň ýagny Allanyň guly’’ diýmek.
  2. Abdysetdar- bu at ,,Abdy’’ we ,,setdar’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Geçirimliniň guly’’ diýmek.
  3. Abdyhalyk- bu at ,,Abdy’’ we ,,halyk’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Ýaradanyň ýagny Allanyň guly’’ diýmek.
  4. Abdyhalym– bu at ,,Abdy’’ we ,,halym’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Ýüregi ýukanyň, rehimliniň guly’’ diýmek.
  5. Abdyhemit- bu at ,,Abdy’’ we ,,hemit’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Öwgüliniň, şöhratlynyň ýa-da Muhammediň guly’’ diýmek.

Gyz atlary:

  1. Agowlak- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly owlak çagasy ýaly bolsun’’ diýmek.
  2. Agylçeçek– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Obanyň güli’’ diýmek.
  3. Adnagül- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Hepdäniň anna güni doglan gül ýaly gyz’’ diýmek.
  4. Ajapsoltan – bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Owadan we hökümli gyz’’ diýmek.
  5. Ajap- gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Owadan görkana’’ diýmek.

11-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle