TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 31-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Ataberdi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň yzyny tutjak çagany berdi’’ýa-da ,,Ata boljak ogul doguldy’’ diýmek.
  2. Ataweli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyň ady dakylan ogul akylly weli bolsun’’ diýmek.
  3. Atagarry- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Garry atasynyň ady dakylan ogul’’ diýmek.
  4. Atageldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Atasynyňornuna gelen ogul’’ diýmek.
  5. Ataguly-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Atasynyň guly, atasynyň ogly’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Bibinar-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde nary bolan belent derejeli gyz’’ diýmek.

7.Bibinur-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli nurana gyz’’ diýmek.

8.Bibinyýaz- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Diläp alnan belent derejeli gyz’’ diýmek.

9.Bibinäzik-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli, näzik, mylaýym gyz’’ diýmek.

10.Bibirabga– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli dördünji gyz’’ diýmek.

 

Hepdelik täleýnama (31-06 ýanwar,fewral)

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle