TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

 Oglan atlary:

  1. Abdyresul- bu at ,,Abdy’’ we ,,resul’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Allanyň wekiliniň Muhammediň guly’’ diýmek.
  2. Abdyreşit- bu at ,,Abdy’’ we ,,reşit’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Akyl berijiniň, ýol görkezijiniň ýagny Allanyň guly’’ diýmek.
  3. Abdyryzak– bu at ,,Abdy’’ we ,,ryzak’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Rysgal berijiniň ýagny Allanyň guly’’ diýmek.
  4. Abdysalam– bu at ,,Abdy’’ we ,,salam’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Sag-salamat saklaýjynyň guly’’ diýmek.
  5. Abdyseýit- bu at ,,Abdy’’ we ,,seýit’’ sözlerinden emele gelen. Manysy ,,Alyjenabyň, hormatlynyň ýa-da bagtlynyň, bagt getirijiniň ýagny Allanyň guly’’ diýmek.

   Gyz atlary:

  1. Agagül- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Agalarynyň güli’’ diýmek.
  2. Agajemal- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Agasynyň ornuna gelen gözel gyz’’ diýmek.
  3. Agaltyn- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we gymmatly gyz’’ diýmek.
  4. Agaýunus- bu at gyzlara dakylýan at. Gadymy ýewreý dilinde ,,ýunus’’- ,,kepderi’’ diýmek.

10.Agene- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Enesiniň ady dakylan bagtly gyz’’ diýmek.

 

Eýran-Azerbaýjan-Türkmenistan tebigy gaz şertnamasynyň tapgyrlary maslahatlaşyldy

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle