JEMGYÝET

Adam atlarynyň manysy 29-njy ýanwar

Oglan atlary:

  1. Asrar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Syrlar, gizlinler’’ diýmek.
  2. Astan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Astanababa öwlüýäsinden dilenip alnan’’ diýmek.
  3. Asyl- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Asylly çaga’’ diýmek.
  4. Asylbek- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Asylly we jany berk çaga’’ diýmek.
  5. Asylmyrat-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Asylly ogul maksat-myradyna ýetsin’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Bibigül-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli we gül ýaly gözel gyz’’ diýmek.

7.Bibigyz-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli gyz’’ diýmek.

8.Bibijan- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli mähriban gyz’’ diýmek.

9.Bibijahan-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli gyzyň dünýäsi giň bolsun’’ diýmek.

10.Bibijemal– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli owadan gyz’’ diýmek.

“Çalsana, bagşy!” bäsleşigi yglan edildi

Ýene-de okaň

Ýaş alymlar sylaglandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri daşary ýurtly işewürler bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürlerini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Narendra Modini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkmen-koreý gatnaşyklary sanlarda

Ata Watan Eserleri