TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 27-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Artyksapar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde artykmaç ösüntgi bolan we sapar aýynda doglan’’ diýmek.
  2. Arça- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Arça ýaly berk bolsun, kynçylyga döz gelsin, uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  3. Arçaweli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Sagdyn berk janly we akylly ogul bolsun’’ diýmek.
  4. Arçman- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Arçmanda doglan’’ diýmek.

5.Arçyn –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Oba kethudasy’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Bedirnisa-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aýal, gyz ’’ýa-da ,,Aý doglanda doglan gyz’’ diýmek.

7.Bektotaý-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Berk, uly gyz’’ diýmek.

8.Bernagül- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Ter gül ýaly owadan gyz’’ diýmek.

9.Bessir-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Indi gyz dogulmasyn, ogul bolsun’’ diýmek.

10.Bessirgözel– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Gözelem bolsa indi gyz dogulmasyn, ogul dogulsyn’’ diýmek.

 

“Dubaý EKSPO”: 11 million adam tomaşa etmäge bardy

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle