JEMGYÝET

Adam atlarynyň manysy 26-njy ýanwar

Oglan atlary:

  1. Artykgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeni artykmaç ösüntgili ogul uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek.
  2. Artykmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde artykmaç ösüntgisi bolan öwgüli ogul’’ diýmek.
  3. Artykmyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeni artykmaç ösüntgili ogul maksat-myradyna ýetsin’’ diýmek.
  4. Artyknur- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeni artykmaç ösüntgili nurana ogul’’ diýmek.

5.Artyknyýaz –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Bedeni artykmaç ösüntgili, dilenip alnan çaga’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Begimaý-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly owadan, hormatly gyz’’ diýmek.

7.Begres-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Owadan, gymmat bahaly matanyň ady’’ diýmek.

8.Begsoltan- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Begler, soltanlar ýaly atly-abraýly, hökmürowan gyz’’ diýmek.

9.Bedeljemal-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Öňki ýogalan çaganyň öwezine gelen görmegeý gyz’’ diýmek.

10.Bedigüljemal– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Täze , ter we görmegeý, owadan’’ diýmek.

Ýaponiýa Afrika sanjym berýär

Ýene-de okaň

Ýaş alymlar sylaglandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri daşary ýurtly işewürler bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürlerini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Narendra Modini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkmen-koreý gatnaşyklary sanlarda

Ata Watan Eserleri