TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 25-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Artyk- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde artykmaç ösüntgi bolan ogul’’ diýmek.
  2. Artykbaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Artykmaç ösüntgi bilen doglan ogul döwletli bolsun’’ diýmek.
  3. Artykweli- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde artykmaç ösüntgisi bolan akylly ogul’’ diýmek.
  4. Artykguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bedeninde artykmaç ösüntgisi bolan ogul’’ diýmek.

5.Artykgurban –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Bedeninde artykmaç ösüntgisi bolan we gurban aýynda doglan ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Baharjemal-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baharyň güli ýaly görmegeý gyz’’ diýmek.

7.Baharşat-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baharda doglan bagtly we şadyýan gyz’’ diýmek.

8.Baharýaz- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baharda, ýazda doglan’’ diýmek.

9.Bahmal-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Mahmal ýaly mylaýym, owadan, görmegeý gyz’’ diýmek.

10.Begim– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Abraýly we gyz’’ diýmek.

25-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle