TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 24-nji fewral

Oglan atlary:

Baýramgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan ogul uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek.

Baaýramdurdy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan çaga dursun, ölmesin, uzak ýaşasyn’’ diýmek.

Baýrammuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan öwgüli ogul’’ diýmek.

Baýammyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan ogul maksat-myradyna ýetsin’’ diýmek.

Baýramnazar-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Baýramçylykda nazar eden ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

Erkebibi- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Erke gyz belent derejä ýetsin‘’diýmek.

Erkinaý-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Erkana we nurana çaga ‘’diýmek.

Ermangül-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Arman, arzyly, islegli‘’diýmek.

Emine-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Dogruçyl, ynamdar’’ diýmek.

Esetgül– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Iň bagtly gözel ’’ diýmek.

24-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle