TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Oglan atlary:

  1. Alaşa- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Uzak ýaşasyn we çydamly bolsun’’ diýmek.
  2. Aldar köse- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Aldawçy köse’’ diýmek.
  3. Allabaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň beren çagasy döwletli bolsun’’ diýmek.
  4. Allaberdi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň beren çagasy’’ diýmek.
  5. Allaberen-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň beren çagasy’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Akbegenç-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Ata-enesini begendiren ilkinji gyz bagtly bolsun’’ diýmek.
  2. Akbegi-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Ilkinji doglan gyz bagtly we indiki doguljak çagalaryň begi, terbiýeçisi bolsun’’ diýmek.
  3. Akbibi- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Bagtly we gözel gyz’’ diýmek.
  4. Akbike –bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Ilkinji çaga bagtly we gözel bolsun’’ diýmek.

10.Akbilek– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Ilkinji we owadan gyz’’ diýmek.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle