TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 23-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Aran- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ölmesin, uzak ýaşasyn, aran ýaly ýaşaýşa berk ilişsin’’ diýmek.
  2. Aranbaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Uzak ýaşasyn, ölmesi we döwletli bolsun’’ diýmek.
  3. Arbap- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Hojaýyn, aga, jenep’’ diýmek.
  4. Arzuw- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Arzuw edilip ýetilen ýa-da arzuwymyzy hasyl eden çaga’’ diýmek.

5.Arzuwgeldi-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Arzuwymyz amala aşdy’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Bakyeje-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Garry enesiniň ady dakylan gyz uzak, baky ýaşasyn’’ diýmek.

7.Balsaýat-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bal we saýat’’ diýmek.

8.Balta- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Ölmesin uzak ýaşasyn’’ diýmek.

9.Baltagül-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Gözel gyz uzak ýaşasyn, ölmesin’’ diýmek.

10.Baltotaý– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Süýji dilli gyz indiki doguljak çagalaryň ulusy bolsun’’ diýmek.

23-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle