TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 23-nji fewral

Oglan atlary:

Baýramgeldi- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Baýramçylykda gelen oglan’’ diýmek.

Baýramguly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Baýramçylykda doglan ogul’’ diýmek.

Baýramgurban-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy “Gurban baýramçylygynda doglan çaga’’ diýmek.

Gyz atlary:

Eneş – bu at gyzlara  dakylýan at. Ene sözi bilen gelýän atlaryň gysgaldylan görnüşi.

Eremgül –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy “Behiştiň güli ‘’diýmek.

Ereşbibi –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy “Belent derejeli gyz özünden öňkileriň yzyna düşsin ‘’diýmek.

Ereşgül –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy “Gözel gyz doganlarynyň yzyna eýerişsin’’ diýmek.

Erikgül– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy “Erigiň güli ýaly owadan bolsun’’ diýmek.

Türkmenistan-Russiýa: täze ylalaşyklara gol çekildi

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle