TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 22-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Apbas- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Gazaply,uruşgan’’ diýmek.
  2. Araz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly çaga’’ ýa-da ,,Oraza aýynda doglan çaga’’ diýmek.
  3. Arazbaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we döwletli’’ diýmek.
  4. Arazgylyç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly ogul uzak ýaşasyn,ölmesin’’ diýmek.

5.Arazseýit-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Iňňän bagtly ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Baýramjemal-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan görmegeý gyz’’ diýmek.

7.Baýramsoltan-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan çaga gyzlaryň hany-soltany, seresi bolsun’’ diýmek.

8.Baýramtäç- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan we bedeninde täji bolan gyz’’ diýmek.

9.Bakja-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy Bakjagül diýen at bilen meňzeş.

10.Bakjagül– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bakjanyň güli ýaly gözel gyz’’ diýmek.

ABŞ-da “Covid-19” güýçlendiriji sanjymlaryň peýdasy 3 aýry barlag bilen tassyklandy

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle