TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 22-nji fewral

Oglan atlary:

Baýnyýaz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Dilenip alnan döwletli çaga’’ diýmek.

Baýpolat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli we jany hem polat ýaly berk bolsun’’ diýmek.

Baýram- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan çaga’’ diýmek.

Baýrambaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan döwletli ogul’’ diýmek.

Baýramberdi-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Baýramçylykda doglan belent derejeli gyz’’diýmek.

Gyz atlary:

Enesoltan- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Enesiniň belent derejeli gyzy ‘’diýmek.

Enetuwak-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Enesiniň tuwakly doglan çagasy ‘’diýmek.

Enetäç –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň täçli gyzy‘’diýmek.

Enehan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Enesiniň belent derejeli gyzy’’ diýmek.

Eneçeper– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň çeper elli, hünärli gyzy’’ diýmek.

Türkmen-saud diplomatik gatnaşyklaryna 30 ýyl doldy

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle