TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Oglan atlary:

  1. Akmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,, Bagtly we öwgüli ogul’’ diýmek.
  1. Akmyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly çaga myrat-maksadyna ýetsin’’ diýmek.
  2. Aknazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öýümize nazar eden bagtly ogul’’ diýmek.
  3. Aknepes- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Allanyň nepesi bilen doglan bagtly çaga’’ diýmek.
  4. Akram-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Iňňän sahawatly, örän sahy jomart’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýşöhle-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aýyň şöhlesi ýaly nurana gyz’’ diýmek.
  2. Aýşäher-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly owadan we şadyýan bolsun’’  ýa-da ,,Aý ýaly nurana we mähriban gyzym’’diýmek.
  3. Aýym- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Aý ýaly nurana gyzym, görmegeý çagam’’ diýmek.
  4. Aýymjan-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana we mähriban gyzym’’ diýmek.

10.Aýymhal– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Aýyň parçasy ýaly owadan gyz’’ diýmek.

 

2021-nji ýylda hökümetara resminamalaryň 200-den gowragyna gol çekildi

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle