TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 21-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Annaýagşy- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ýagşy ogul’’ diýmek.
  2. Annaýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan ogul doganlaryna ýar bolsun’’ diýmek.
  3. Aňňal- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Uzak ýaşasyn ölmesin’’ diýmek.
  4. Aňňalgurt- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Uzak ýaşasyn, ölmesin, çydamly bolsun, ölmesin’’ diýmek.

5.Apbak-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Ap-aak, ýagny akja ogul ýa-da bagtly ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Baýrambike-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan hormatly gyz’’ diýmek.

7.Baýramgözel-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan gözel gyz’’ diýmek.

8.Baýramgül- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan gözel gyz’’ diýmek.

9.Baýramdursun-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan gyz dursun, ölmesin, uzak ýaşasyn’’ diýmek.

10.Baýramjahan– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan gyzyň dünýäsi giň bolsun’’ diýmek.

“Amazon” ilkinji egin-eşik dükanyny açar

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle