TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 21-nji fewral

Oglan atlary:

Baýly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Baýlykly, döwletli ogul’’ diýmek.

Baýmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli we öwgüli ogul’’ diýmek.

Baýmyrat- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli ogul myrat-maksadyna ýetsin’’ diýmek.

Baýnazar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öňümize baý, döwletli ogul nazar etdi’’ diýmek.

Baýnepes –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Baýyň nepesi bilen doglan ogul’’diýmek.

Gyz atlary:

Enejan- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň ady dakylan mähriban gyz‘’diýmek.

Eneke –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Jigilerine eneke bolsun‘’diýmek.

Enekeýik-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň ady dakylan owadan, ýakymly gyz‘’diýmek.

Enekäbe-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Käbe, mukaddes enesiniň ady dakylan gyz’’ diýmek.

Enemsoltan – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Enesiniň belent derejeli gyzy’’ diýmek.

Beýik Britaniýanyň şa zenany koronawirus ýokanjy bilen keselledi

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle