TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy

Oglan atlary:

  1. Akjagurban- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,, Gurban aýynda doglan bagtlyja çaga’’ diýmek.
  1. Akly- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly’’ diýmek.
  2. Akmaňlaý- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Alny-maňlaýy açyk, bagtly gyz’’ diýmek.
  3. Akmeret- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Meret aýynda doglan bagtly çaga’’ diýmek.
  4. Akmolla-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Bagtly we sowatly ogul bolup ýetişsin’’ diýmek.

 Gyz atlary:

  1. Aýşa-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Ýaşamaga ymtylýan’’ diýmek.
  2. Aýşagül-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Gül ýaly owadan gyz uzak ýaşasyn’’ diýmek.
  3. Aýşat- bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Aý ýaly nurana we şadyýan gyz’’ diýmek.
  4. Aýşeker-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Aý ýaly nurana we şirin dilli gyz’’ diýmek.

10.Aýşirin– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Nurana we şirin dilli gyz’’ diýmek.

«Sahawatly söwda»: 10 göterimden 50 göterime çenli arzanladyş!

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle