TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 20-nji ýanwar

Oglan atlary:

  1. Annatuwak- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni tuwakly doglan çaga’’ diýmek.
  2. Annahal- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan hally çaga’’ diýmek.
  3. Annahan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan at-abraýly ogul’’ diýmek.
  4. Annaçary- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Anna güni doglan dördünji ogul’’ diýmek.

5.Annaesen-bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Anna güni doglan çaganyň başy esen bolsun’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Bazarbike-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bazar güni doglan hormatly gyz’’ diýmek.

7.Bazargül-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Bazar güni doglan gözel gyz’’ diýmek.

8.Baýgül- bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Döwletli we gül ýaly gözel gyz’’ diýmek.

9.Baýrambagt-bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan bagtly gyz’’ diýmek.

10.Baýrambibi– bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Baýramçylykda doglan belent derjeli gyz’’ diýmek.

20-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Teswirle